Indlæser Begivenheder

Hvis du har arbejdet med lægdsruller, er du sikkert også
stødt på lidt kryptiske meddelelser under anmærkninger:
23. Batt., P.C.F.R., Sold. 3. Inf. Reg. etc.
Der er tale omangivelse af den militære enhed, hvorved pågældende
aftjente sin militære tjeneste.
De militære enheders arkiver er særdeles velbevarede, og de rummer et væld af spændende personalhistoriske oplysninger, givetvis også om dine aner! Der er stambøgerne med de helt grundlæggende data, rapportbøgerne med de daglige meldinger om sygdomme, orlov, straffe mm., der er befalingsbøger med afskrifter af alle daglige befalinger til enheden, ja man kan blive ved.
Foredraget tager dig med, når den værnepligtige går vagt på Amalienborg, når han får orlov, når han er på øvelse etc.
Med andre ord: du kommer med, helt tæt på, hvor tingene virkelig sker!

Praktisk: Almindelige lægdsruller bliver ikke gennemgået i
dette foredrag..

Ikke medlemmer skal betale entre 50,00 kr.

Share This Story, Choose Your Platform!

Go to Top