Danske Slægtsforskere Næstved

Aflysning af resten af forårs-sæsonen 2020.
(8. april 2020) Formand Erling Kromann skrev d. 7. april ud til alle. “Jeg skriver til jer nu, for som situationen har udviklet sig, må vi nok se, at det vil være umuligt at afholde resten af forårs sæsonen.
Herved er alt aflyst, og håber vi igen kan ses igen, til efterårssæsonen 10-09-2020.
Angående vores generalforsamling, vil vi se om det er muligt og forsvarligt at afholde den, inden skolens sommer lukning.
Bestyrelsen ønsker jer en god påske, og håber alt er vel ude i det lukkede samfund”

Aflysning af  både cafeaften.
(28. marts 2020) Grundet udviklingen af Corona-situationen aflyses Slægts Cafe d. 2. april 2020.
Da alle skoler er lukket ned foreløbig indtil d. 13. april 2020 (hermed også Kobberbakke skolen) vil vores første møde blive tidligst d. 16. april 2020, hvor der vil være foredrag om Kgl. Bibliotek, kort og billedsamling v/ Michael Dupont. Om dette kan gennemføres vil bestyrelsen tage stilling til i forhold til regeringens og sundheds-myndighedernes kommende udmeldinger.
Alle medlemmer vil få direkte besked pr. mail.

Aflysning af  både cafeaftener og medlemsmøder.
(13. marts 2020) Formand Erling Kromann Larsen skrev d. 11. marts ud til alle medlemmer og aflyste vores generalforsamling.
Med den seneste udvikling vedrørende Corona-virussen og at statsministeren fraråder alle forenings sammenkomster.
Da alle skoler er lukket ned foreløbig indtil d. 30. marts 2020 (hermed også Kobberbakke skolen) vil vores første møde blive tidligst d. 2. april 2020, hvor der vil være Slægts Cafe.
Alle medlemmer vil få direkte besked pr. mail.

Foredrag d. 27. februar 2020
(21. februar 2020) Jørgen Mikkelsen kommer og holder et foredrag om – Pas, politi og personregistrering.
Foredraget giver en beskrivelse af de dele af retsbetjentarkiverne, der har med politiets virke at gøre, samt en præsentation af de vigtigste typer af arkivalier i politiarkiverne i tiden indtil midten af 1930’erne, dvs. de arkivalier der er umiddelbart tilgængelige for arkivgæster. I særlig grad belyses de arkivalske spor efter politiets registrering af rejsende. Det drejer sig bl.a. om pasprotokoller og opholdsbogsjournaler.
Foredraget giver desuden en introduktion til Rigsarkivets righoldige samling af sager om udlændinge, der fik opholdstilladelse i Danmark efter ca. 1914.

Foredrag d. 6. februar 2020
(4. februar 2020) Erling Kromann Larsen fortæller og viser PowerPoint om Københavns oprindelse, hvor jeg også kommer ind på Danmarks historie.

Foredrag om Skolearkiver v/ Erik Kann torsdag d. 23. januar 2020 kl. 19.00.  Se med på vores kalender.
(20. januar 2020) I skole – på godt og ondt.
Forordningerne om skolevæsenet fra 1814 lagde grunden til et af de allermest dominerende forvaltnings­områder både i landsogne og købstæder, og mængden af arkivalier om det danske skolevæsen er som følge deraf særdeles omfattende. Foredraget ser først og fremmest på de mange muligheder, slægtsforskeren har for at finde oplysninger om anernes skolegang: Hvor meget forsømte de, hvilke fag havde de, hvordan foregik eksamen, hvorledes så skolestuen ud, var der globus, vægkort og gymnastiksal etc., etc. Men foredraget vil også se skolen og dens funktio­ner i en lidt bredere samfundsmæssig sammenhæng: Hvorfor byggede skoleforordningen fra 1814 næsten udelukkende på gejstlig styring og kontrol, og hvorledes var udviklingen i løbet af 1800-tallet.