Om Danske Slægtsforskere Næstved


Medlems fordele

  • Hyggeligt samvær om slægtsforskning
  • Temaaftener
  • Workshops
  • Hjælp til IT/slægtsprogrammer
  • Foredrag
  • Ekskursioner
  • Arkivbesøg

Fladsåtrolden af Arne Bang, 1944 


Årligt kontingent:
Enkeltpersoner 125 kr.
Ægtepar/samboende 200 kr.

Tilmelding og betaling via
Danske Slægtsforskeres hjemmeside.


Dannelsen af Danske Slægtsforskere Næstved.

Hvorfor er der ikke en DIS-Næstved forening, når der nu kan være en i Slagelse - Holbæk og Faxe?

Det var det spørgsmål, der i foråret 2012 hos en enkelt i arbejdsgruppen blev til ideen om at danne DIS-Næstved. Til generalforsamlingen i DIS-Danmark i Sorø 2012 blev der skabt kontakt til DIS-Danmarks bestyrelse, og sommeren over blev grundlaget vurderet og alle kom til den konklusion, at der skulle gøres et forsøg.
Efter flere "løse" samtaler gennem september og oktober 2012 blev en gruppe bestående af Per Hartvig-Olsen - Arne Nilsson - Jens Rasmussen og Kaj Holdensen enige om, at danne en arbejdsgruppe der skulle lave grundlaget for en stiftende generalforsamling. Arbejdet kom hurtigt i gang. Alle var enige om målet nemlig dannelsen af DIS-Næstved. Senere er Jette Sørensen indgået i arbejdsgruppen.
Gennem hele forløbet var DIS-Danmark os behjælpelig med en rigtig god vejledning.

Hvem er vi?

DIS-Næstved blev stiftet d. 7. februar 2013 og blev tilknyttet DIS-Danmark.
Foreningens "hverve" område er primært Næstved kommune. Alle, der har den hobby at slægtsforske, er meget velkommen til at deltage i foreningen. Der stilles ingen krav til hvor meget, eller hvor der slægtsforskes og ej heller til ens erfaringsniveau. Alle yder støtte til alle!
I efteråret 2018 blev det på en ekstraordinær generalforsamling besluttet, at skifte navn til Danske Slægtsforskere Næstved. Årsagen hertil var, at DIS-Danmark den 5. maj 2018 blev fusioneret med Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreninger og skiftede herefter navn til Danske Slægtsforskere.

Foreningens profil.

Den foreningsprofil vi arbejder med, er at leve op til hvad DIS står for nemlig: Databehandling i Slægtsforskning. Dvs. at vi satser på en mere "teknisk" forening, hvor det handler om de hjælpemidler og søgemuligheder, vi har til rådighed bl.a. fra DIS-Danmark og andre steder.
Udover dette skal der selvfølgelig også være andre aktiviteter. Det kunne være besøg på rigsarkivet og andre arkiver – foredrag om forskellige relevante emner, men også her må det være medlemmerne og deres behov, der sætter programmet.

Årligt kontingent.
Enkeltpersoner:           125,- kr.
Ægtepar/samboende: 200,- kr.

Møder.
Der afholdes foredrag eller medlemsaftener kl. 19.00 til 21.30 hver torsdag i sæsonen fra september til maj. Tid og sted finder du på vores kalender.
På torsdage, hvor der ikke afholdes foredrag, er der medlemsaftener, hvor vi bl.a. udveksler erfaringer og ideer vedr. slægtsforskning.

Foredrag.
Der afholdes 4 - 6 foredrag pr. år. Alle har relevante emner til slægtsforskning eller slægtshistorie. Disse foredrag kan evt. afholdes i samarbejde med andre ligestillede foreninger.

Ture - udflugter.
DS-Næstved vil alt efter behov arrangere ture til arkiver - museer - slotte o.l. der har interesse for foreningens medlemmer.

Kommunikation.
Kommunikationen til DS-Næstveds medlemmer vil fortrinsvis ske via e-mail.
Nyhedsbreve og andre meddelelser udsendes efter behov.