Indlæser Begivenheder

Godsarkiver
Godset udgjorde en betydelig økonomisk og politisk magtfaktor i det danske samfund helt frem til anden halvdel af 1800-
tallet. Godsejeren samlede imidlertid ikke bare den økonomiske og politiske magt men nok så væsentlig også den magt,
der styrede og bestemte over bøndernes dagligdag. Det var godsejeren, der styrede hoveriet, det var godsejeren, der
havde det sidste ord i skiftebehandlingerne, og frem til 1788 var det godsejerne, der havde fod på, hvem der skulle være
soldat. Foredraget byder på en gennemgang af de vigtigste arkivgrupper i godsernes arkivalier, og det giver dig en
forståelse af den vigtige historiske udvikling frem mod anden halvdel af 1800-tallet, hvor godsejerne definitivt mistede
positionen som uundværlig hjørnesten i den offentlige lokaladministration.

Ikke medlemmer skal betale entre 50,00 kr.

Share This Story, Choose Your Platform!

Go to Top