Ejendomshistorie

På denne side finder du diverse links til foredrag og til relevante hjemmesider vedrørende ejendomshistorie, som DS-Næstved har samlet gemmen tiden.
Enkelte link kan dog være “døde”, men bliver opdateret løbende, som vi finder de korrekte links.


Foredrag 4 Mb

Erfaringer med østjysk ejendomshistorie fra Matriklen 1688 til årene omkring folketællingen 1787 – af Ivan Kondrup

Foredrag 11 Mb

Ejendomshistorie 1780-1844, foredrag af Ulrich Alster Klug.

Foredrag 6 MB
Ejendomshistorie i købstæderne efter 1850 mv, foredrag af Ulrich Alster Klug.

Foredrag 5MB

Foredrag Michael Dupont: “Skøde- og pantevæsen”.

Foredrag (2.3MB)
Foredrag Otto Bendixen: “Brandforsikringer”.

Foredrag om matrikelsystemet og introduktion til ejendomshistorie – foredrag af Peter Korsgaard.

Ved dette foredrag blev der anvendt flg. materiale
Arbejdsform
Kilder
Væsentlige
Skillelinier
Opgaver – facit – kommentarer
Registratur Matriklerne 1664 og 1688 pdf 5,7 Mb
Christian 5.s matrikel. Markbøger samt eng-, skov- og græsningstaksationer (1681 – 1683)

Kort på nettet.

Geodatastyrelsen (tidligere Kort & Matrikelstyrelsen) har gennem de seneste 8 år skannet de fleste af arkivets gamle kort. Det gælder både de gamle matrikelkort og andre økonomiske kort, forskellige topografiske kort samt forskellige antikke søkort.
Geodatastyrelsen har tidligere udgivet vores gamle matrikelkort og sognekort under titlen “Matrikelkort på Nettet”. Den udgivelse erstattes nu af denne “Historiske kort på Nettet” (HKPN), som derfor suppleres med andre typer af arkivets gamle kortserier.
Med HKPN kan du nemt finde et kort, se et eller flere kort samtidig, printe dem ud eller hente en kopi hjem til dig selv.

Kort som kilde

En håndbog af Peter Korsgaard om historiske kort og deres anvendelse. Stor fil på 80 MB.

Luftfoto

Det Kgl. Biblioteks luftfotosamling har i dag 5,2 millioner enheder. Samlingen, der både rummer negativer og positiver, består primært af klassiske skråfoto af gårde og huse fra perioden 1936-1992. Samlingen har også en lang række lodfoto, der oprindeligt blev fremstillet med kortlægning eller militære formål for øje.

Staden Københavns matrikelkort

Kortene omhandler de tre store københavnske matrikuleringer i 1689, 1756 og 1806. På kortet kan du vælge hvilken matrikulering, du er interesseret i og indtaste matrikelnummer eller adresse.

Find matrikel nummer

På denne side kan du finde matrikel nummer udfra kort eller adresse og vice versa.

Kraks vejviser 1770-1989

Kiøbenhavns Veiviser/Kraks vejviser er udkommet siden 1770, og er verdens ældste eksisterende vejviser. Københavns Biblioteker har med støtte fra Kraks Fond digitaliseret Kraks Vejviser årgang 1770-1989.

http://www.weblager.dk

Ejendomsoplysninger fra 48 kommuner i Danmark.

https://www.filarkiv.dk

Ejendomsoplysninger fra 31 kommuner i Danmark: