Lægds- og søruller samt stambøger/blade

Your Content Goes Here

På denne side finder du diverse link til lægds- og søruller samt stambøger/bladelokale, som DS-Næstved har samlet gemmen tiden.
Enkelte link kan dog være “døde”, men bliver opdateret løbende, som vi finder de korrekte links.


Noter vedrørende lægdsruller af Ulrich Alster Klug.

Oversigt og links til indscannede lægdsruller og diverse hjælpesider.

Kom godt i gang med lægdsruller.

Denne vejledning hjælper dig i gang med at bruge lægdsruller. Vi har også lavet en række eksempler, så du får en god fornemmelse af hvordan det er at arbejde med lægdsruller. Og her er links til de nødvendige hjælpemidler.

Lægdsruller – sognefortegnelse 1789-2012.

Her kan du ud fra sognets eller købstadens navn, slå amt/udskrivningskreds og lægdets nummer op.

Fra lægd til sogn – lægdsrullenøgle.

Kender du amt/udskrivningskreds og lægdets nummer, kan du slå sognets eller købstadens navn op.

Forkortelser i lægdsruller.

I lægdsrullerne anvendes en del forkortelser. I denne folderen kan du finde de mest anvendte forkortelser.

Klassifikationskoder og tjenstdygtighedskoder fra 1855 – 1947

Fra 1855 blev der indført tjenstdygtighedskoder for noget af det mandskab, som blev fremstillet på session.

Lægdsrulle, § 7 eller § 13 i Lov om værnepligt

I lægdsrullerne fra ca. 1869 og frem vil man nogle gange se, at der er anført en § 7 eller § 13. Bestemmelsen henviser til den straf, som man ifalder, hvis man ikke giver møde på session.

Foredrag om hærens og søværnets arkiver.

Link fra genealogi.kbh.dk., materiale fra Jørgen Green.

Søruller, internt foredrag nov. 2014

Hærens stambøger/blade, internt foredrag nov. 2014

Hjælpemiddel til lægdsruller

DS-Odense har lavet en hjemmeside, som gør det nemmere at finde mændene i lægdsrullerne. Her får du en introduktion til lægdsruller og en henvisning til Rigsarkivets vejledninger.Du har mulighed for at beregne, hvornår mændende blev optaget og streget af lægdsrullen. Noget tilsvarende findes på: http://alda.dk/laegdsruller, hvor du også finder en database med bogstaver.

Skema: Kalenderår Lægdsrulleår

Skema: Lægdsruller oplistning