Stednavne – kort

På denne side finder du links til sider med søgning i stednavne samt til sider med kortmateriale, som DS-Næstved har samlet gemmen tiden.
Enkelte link kan dog være “døde”, men bliver opdateret løbende, som vi finder de korrekte links.

Krabsens database over stednavne.
Der er her mulighed for at søge i en database, indeholdende 58843 danske stednavne og deres tilknytning til sogn, kommune og amt. Kommuner og amter er i henhold til inddelingen fra 1970.

Digdag: Stednavne, kort, Danmarks administrative inddeling.

DigDag kan vise Danmarks administrative inddeling fra år 1660 til i dag. Ud over at kortlægge amter, kommuner, sogne, provstier, stifter og mange andre myndigheder beskriver DigDag forholdet mellem dem.
Desuden kan DigDag vise, hvor et stednavn findes, hvad stednavnet betyder, og hvilke skiftende myndigheder stedet har hørt under siden 1660.
DigDag integrerer tid og rum i et dynamisk atlas, hvor kun fantasien sætter grænser for anvendelsen af data og deres mange kombinationsmuligheder.

Danske stednavne.

Nordisk forskningsinstitut: Denne database rummer omkring 210.000 stednavne i Danmark og deres historiske kildeformer

Historisk Atlas.

På Historisk Atlas formidles alt fra arkæologiske fund, fortidsminder, fredede bygninger og mindesmærker til gårdhistorie, landsbyer, kirker, skibsforlis og meget mere.
Det nye website er kodet som en webapp, og I kan bruge det fra både PC, smartphone og tablet. Så klik forbi, og udforsk de nye funktioner i tidsluppen, det nye 3D-skyggelag på kortene, de unikke data fra DIGDAG.dk, kortvælgeren og den flotte lokalitetsvisning.

Autoriserede stednavne.

De navne, som indgår i fortegnelsen over autoriserede stednavne, repræsenterer kun en mindre del af de danske stednavne. Nemlig dem der – som det hedder i den seneste bekendtgørelse fra 1978 – er “navne på lokaliteter, for hvilke der er et praktisk (kartografisk, postalt, lokalt m.v.) behov for en retskrivningsform”. Siden kan ikke erstatte Krabsens database over stednavne, men her der mulighed for at se placeringen af stednavne på kort i hvert sogn.

Amt, herred, sogn portalen.

Her kan du se kort over Danmarks amter, som de var gældende til 1970, samt herreder og sogne.

Danmark set fra oven i 1954.

Luftfotos af Danmark i 1954, taget af britiske Royal Air Force. Gå ind på siden map.krak.dk, tast en adresse i søgefeltet. I øverste højre hjørne vælges hybrid og herunder Luftfoto 1954. Du kan nu trække det gamle luftfoto hen over det nye og se ændringer siden 1954.

Luftfoto af Danmark.

En stor samling gamle luftfotos, billeder og kort på Det kongelige Biblioteks hjemmeside.

Kort på nettet.

Geodatastyrelsen (tidligere Kort & Matrikelstyrelsen) har gennem de seneste 8 år skannet de fleste af arkivets gamle kort. Det gælder både de gamle matrikelkort og andre økonomiske kort, forskellige topografiske kort samt forskellige antikke søkort.
Geodatastyrelsen har tidligere udgivet vores gamle matrikelkort og sognekort under titlen “Matrikelkort på Nettet”. Den udgivelse erstattes nu af denne “Historiske kort på Nettet” (HKPN), som derfor suppleres med andre typer af arkivets gamle kortserier.
Med HKPN kan du nemt finde et kort, se et eller flere kort samtidig, printe dem ud eller hente en kopi hjem til dig selv.

Kort med sognegrænser, matrikler, adresser m m.

Kort hvor du selv kan vælge det du vil se af grænser. Vælg i menuen til venstre. Udarbejdet af styrelsen for dataforsyning og effektivisering.

Kort som kilde

En håndbog af Peter Korsgaard om historiske kort og deres anvendelse. Stor fil på 80 MB.

Historisk atlas København.

15 kort der dækker København fra 1600-tallet til 1950’erne er kommet på Historisk Atlas. Brug tidsluppen til at sammenligne bestemte steder eller veje.