Arkiver, nationale – regionale

På denne side finder du diverse link til nationale og regionale arkiver i Danmark som DS-Næstved har samlet gemmen tiden.
Enkelte link kan dog være “døde”, men bliver opdateret løbende, som vi finder de korrekte links.


Statens Arkiver

Indgang til Statens Arkiver. Herfra link til alle afdelinger af Statens Arkiver.. Vejledning og information om slægtsforskning.

Arkivdatabasen Daisy

Her kan du bestille arkivalier, som du gerne vil se næste gang du besøger en af Statens Arkivers afdelinger.

Det kongelige Bibliotek

Her kan du søge efter bøger, tidsskrifter, aviser, kort, luftfoto samt meget mere.

Københavns Stadsarkiv

Københavns Stadsarkiv rummer et omfattende arkivmateriale om byen København og københavnerne historie.

Frederiksberg Stadsarkiv

Frederiksberg Stadsarkiv er oprettet i 1953 og er Danmarks næststørste stads- og lokalarkiv. Stadsarkivet opgave er at indsamle kommunalt og privat arkivmateriale om Frederiksbergs historie og dets samlinger omfatter kommunale forvaltnings- og institutionsarkiver, privatarkiver, fotos, film, kort og tegninger fra midten af 1700-tallet og frem til i dag. På hjemmesiden kan der læses nærmere om Stadsarkivet samlinger og Frederiksbergs historie.

Statens Avissamling

Statsbiblioteket er hjemsted for Statens Avissamling, der er Danmarks nationale samling af aviser og distriktsblade. Her finder du aviser i flere former – som originalaviser, på mikrofilm og i elektronisk form. Den ældste danske titel i samlingen er Den Danske Mercurius fra 1668.
Mangler du en gaveidé så kan du bestille en affotografering af en original avisside i forskellige størrelser.

Mediestream

Adgang til digitaliserede aviser, som er over 100 år gamle.

Kort & Matrikelstyrelsen – Kort og slægtsforskning

Folketællinger og kirkebøger er hovedkilderne for slægtsforskere. Men gamle kort og protokoller i Geodatastyrelsen kan også rumme nye oplysninger om slægtens ejendom.
Arkivet indeholder både landkort, søkort og matrikelkort. Desuden er der en omfattende samling matrikelprotokoller.

Arbejdermuseet & Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv

Arbejdermuseet & Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv er meget mere end udstillinger. Vi forsker i arbejderhistorie, driver arkivvirksomhed, er et bibliotek og en forlagsvirksomhed, uddeler Arbejderhistorieprisen sammen med SFAH, og indgår i talrige nationale og internationale sammenhænge – for bare at nævne nogle områder.

Hovedstadsarkiver

Lokalarkiv for hovedstaden. Bl.a. med fortegnelse over ændringer af gadenavne og hvilket sogn en gade tilhørte. Desuden oversigt over Københavns mange forskellige arkiver

Arkiv.dk

I Arkiv.dk søger du i materiale, der opbevares i mere end 500 danske arkiver.
En del materiale er digitaliseret, så du umiddelbart kan se det her på arkiv.dk. Men der er lang vej endnu, inden alt er digitalt, så i mange tilfælde skal du henvende dig direkte til et arkiv, for at se materialet