København

På denne side finder du diverse link og materiale specielt for slægtsforskning i København, som DS-Næstved har samlet gemmen tiden.
Enkelte link kan dog være “døde”, men bliver opdateret løbende, som vi finder de korrekte links.


Født i København eller de tog til København og hvad så?

Kate Nielsens grundige gennemgang af links og vejledninger til slægtsforskning i København.

Politiets Registerblade

Dette website indeholder en digital version af Københavns politis registerblade, som blev ført fra 1890-1923. Registerbladene er den første centrale personregistrering af hele befolkningen i København, og er en forløber for Folkeregistret. Der findes i alt omkring 1,4 millioner registerblade.

Københavnske gadenavne. 

Oversigt over navneændringer for gader i København. Desuden oversigt vedrørende hvilket sogn gaderne tilhørte, m.m.

Folkeregisterkort i København

Folkeregistret afløste politiets registerblade i 1923. Men hvilke oplysninger kan du finde på folkeregisterkortene og er de frit tilgængelige?

Københavnske begravelsesprotokoller 1861-1940.

Begravelsesprotokoller er fortegnelser over begravelser på københavnske kirkegårde. Brug navneregistret. Du behøver ikke kende kirkegård eller sogn.

København: Vielsesregister 1923-1965.

Denne gang er det de såkaldte lysningsprotokoller fra perioden 1923-1965. Protokollerne rummer oplysninger om vielser – både borgerlige og kirkelige – hvor bruden boede i København. Navneregistret gør, at du ikke behøver at kende sognet, men kun et omtrentligt tidspunkt for vielsen og enten gommens navn eller brudens pigenavn.

Borgerlige vielser fra 1851 til 1922 i København

Københavns Stadsarkiv har lagt en række borgerlige vielser fra København på nettet, således at du nu kan finde borgerlige vielser fra 1851-1922 hos os og fra 1923 og frem på Arkivalieronline.
I starten var det mest mormoner, baptister eller brudepar, der tilhørte hvert sit trossamfund, der blev borgerligt viet. Siden blev det meget mere udbredt.
Du skal første slå navnet på enten brud eller brudgom op i navneregistret og herefter bruge registrets nummer, til at finde selve indførslen om vielse.

“De brune kasser”
Administrative tilhørsforhold i København og Frederiksberg Kan også søges i Daisy.

Huse og adresser i København 

Hvordan var der i det hus mine aner boede i? Ejendomsvurderinger og byggesager kan give svaret, men du skal kende matrikelnummeret. Kom god i gang med en introduktion til Københavns bygningshistorie.

5000 københavnerbilleder nu online 

5000 digitaliserede fotografier fra København i perioden 1910 – 1997 er nu online tilgængelige gennem arkivdatabasen Starbas.

Københavns Stadsarkiv

Københavns Stadsarkiv rummer et omfattende arkivmateriale om byen København og københavnerne historie.

Frederiksberg Stadsarkiv

Frederiksberg Stadsarkiv er oprettet i 1953 og er Danmarks næststørste stads- og lokalarkiv. Stadsarkivet opgave er at indsamle kommunalt og privat arkivmateriale om Frederiksbergs historie og dets samlinger omfatter kommunale forvaltnings- og institutionsarkiver, privatarkiver, fotos, film, kort og tegninger fra midten af 1700-tallet og frem til i dag. På hjemmesiden kan der læses nærmere om Stadsarkivet samlinger og Frederiksbergs historie.

Hovedstadsarkiver

Lokalarkiv for hovedstaden. Bl.a. med fortegnelse over ændringer af gadenavne og hvilket sogn en gade tilhørte. Desuden oversigt over Københavns mange forskellige arkiver.

Kraks vejviser.

Digital adgang til 200 års københavnerhistorie.
Nu kan du få adgang til Kraks Vejviser på nettet. Det er en enestående topografisk og historisk indgang til over 200 års københavnerhistorie, er udarbejdet af Københavns Rådhusbibliotek med støtte fra Kraks Fond.

Politiets mandtaller.

Politiets mandtaller består af skemaer, hvor Københavns befolkning mellem 1866 og 1923 er registreret. Mandtallerne minder om folketællinger, men blev ført meget oftere end folketællingerne, nemlig 2 gange om året. Dette gør mandtallerne til en god kilde til slægtsforskning.
Mandtallerne kan nu ses på nettet. Du kan bladre i mandtallerne, der er inddelt efter gade, år og måned.

Historisk Atlas

15 kort der dækker København fra 1600-tallet til 1950’erne er kommet på Historisk Atlas. Brug tidsluppen til at sammenligne bestemte steder eller veje.

Historiske fotografier fra København

kbhbilleder.dk – er et nyt site hvor du kan søge i over 40.000 historiske fotografier, kort og tegninger fra København. Billederne stammer fra Københavns Museums og Københavns Stadsarkivs samlinger, og mange har aldrig været vist før.

Se København før og nu

Et interaktivt blik på Københavns forandring med historiske og nutidige billeder. Se fortidens by i dagens byrum.

Københavns havn – den forsvundne havn

2500 fotografier af Københavns havn kan nu ses i Starbas. Oplev den gamle industrihavn.