Indlæser Begivenheder
Denne begivenhed er allerede afholdt.

Hvad kan man finde i skole arkiverne.

I skole – på godt og ondt.
Forordningerne om skolevæsenet fra 1814 lagde grunden til et af de allermest dominerende forvaltnings­områder både i landsogne og købstæder, og mængden af arkivalier om det danske skolevæsen er som følge deraf særdeles omfattende. Foredraget ser først og fremmest på de mange muligheder, slægtsforskeren har for at finde oplysninger om anernes skolegang: Hvor meget forsømte de, hvilke fag havde de, hvordan foregik eksamen, hvorledes så skolestuen ud, var der globus, vægkort og gymnastiksal etc., etc. Men foredraget vil også se skolen og dens funktio­ner i en lidt bredere samfundsmæssig sammenhæng: Hvorfor byggede skoleforordningen fra 1814 næsten udelukkende på gejstlig styring og kontrol, og hvorledes var udviklingen i løbet af 1800-tallet.