Danske Slægtsforskere Næstved

Nyhedsbrev nr. 4. 2021 er udsendt

(28. juni 2021) Ja, så er tiderne ved at blive normale igen. Vi skal ikke bruge mundbind, må forsamles mere end 20 personer indendørs, så alt er godt, og vi kan
starte vores sæson den. 9 september.

Indkaldelse til generalforsamlingen sendes til det enkelte medlem samt lægges på hjemmesiden senest 4 uger før generalforsamlingen (12.august 2021). Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 5 uger før generalforsamlingen. (5. august 2021)

Bestyrelsen ønsker alle medlemmer en rigtig god sommer og glæder sig til at se rigtig mange glad medlemmer til den nye sæson.

Efterårets program på hjemmesiden

(12. maj 2021) Nu er efteråret program lagt ind på  kalenderen her på hjemmesiden.  Du kan finde kalenderen her.
Der tages forbehold for ændringer.
Alle møder vil blive afholdt i forhold til de gældende Covid-19 bestemmelser.

Udsendt til alle medlemmer.

(8. marts 2021) Til alle medlemmer af Danske Slægtsforskere Næstved.

Vi hat modtaget følgende fra Næstved Arkiverne. Som aftalt, sender jeg hermed en liste over de indbundne kopier af kirkebøger, som kan afhentes gratis på Næstved Arkiverne i Teatergade, efter forudgående aftale.
Dette er også beskrevet på Arkivets hjemmeside. https://naestvedarkiverne.dk/gratis-kopier-af-kirkeboeger-til-afhentning-paa-laesesalen/       Man kan skrive til arkiv@naestved.dk hvis man ønsker at afhente nogle af bøgerne.

Læs mere her.

Udsendt til alle medlemmer.

(6. marts 2021) Til alle medlemmer af Danske Slægtsforskere Næstved.
Så fik vi afholdt vores første video Slægtscafe. Det var desværre ikke så stor en succes, hvad angår deltagere, men dem som deltog fik en god aften.
Vi er blevet enige om at gentage forsøget en sidste gang på torsdag d. 11. marts fra kl. 19.00 til ca. 20.00.

Emnet på torsdag vil være følgende:
Har du en tekst, som du ikke kan tyde – det kan enten være gotisk skrift, eller en ulæselig kirkebog eller noget helt andet, så meld dig og vi vil i fællesskab prøve og løse det. Læs mere her.

Udsendt til alle medlemmer.

(1. marts 2021) Til alle medlemmer af Danske Slægtsforskere Næstved.

Der er sendt mail ud til alle medlemmer om et nyt tiltag, for at vi kan mødes virtuelt via Skype. Vi håber på mange deltagere.
Du skal tilmelde dig på info@ds-naestved.dk . Der kan læses mere under nyhedsbreve ved at klikke her!

For at reducere smitten med COVID-19 og smitteniveauet i Danmark fortsat er for højt, opretholdes den markante ned lukning af mødeaktiviteter i Danmark med over 5 personer foreløbigt til og med 5. april 2021.
Bestyrelsen håber, at ”alle” er klar over, at vi har aflyst fysiske møder med  Slægtscafe – medlemsaftener samt foredrag foreløbig til og med d. 5. april 2021.
Vi må nu afvente, hvad der kommer af nye tiltag efter den 6. april 2021.

Når situationen for resten foråret er afklaret, vil bestyrelsen vende tilbage med yderligere oplysninger.